Khắc laser, làm miếng đồng đề tặng miễn phí

Karalux khắc laser trên miếng đồng hoặc khắc trực tiếp lên sản phẩm lời đề tặng miễn phí cho mọi khách hàng mua hàng trực tiếp, đặt hàng qua online, điện thoại. Bạn có thể cung cấp nội dung hoặc Karalux sẽ tư vấn nội dung cho bạn, Karalux lên thiết kế demo gửi cho bạn. Sau khi xác nhận nội dung, Karalux sẽ tiến hành sản xuất.

Chú ý: Do mất thời gian khắc laser nên quý khách vui lòng chủ động liên hệ đặt hàng sớm.

Một số thiết kế đề tặng phổ biến: 

Khắc laser, làm miếng đồng đề tặng miễn phí 1 Khắc laser, làm miếng đồng đề tặng miễn phí 3

Một số sản phẩm khắc laser đề tặng:

Khắc laser, làm miếng đồng đề tặng miễn phí 5
Miếng đồng đề tặng trống đồng với họa tiết trống đồng ăn mòn cần đặt hàng sớm để chế tác.

Khắc laser, làm miếng đồng đề tặng miễn phí 6

Khắc laser, làm miếng đồng đề tặng miễn phí 8